وەڵاتێ مە کوردستانە

پۆدکاستێکی تایبەتە بە ژیان و بەرهەمەکانی هونەرمەند ئاسلیکا قادر، هەفتانە هێڤیدار زانا لەگەڵ ئاسلیکا باسی چیرۆکی ژیانی ئاسلیکا قادر و بەرهەمەکانی دەکات